Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 07 : 97
Năm 2019 : 1.984
Quy tắc ứng xử đạo đức nhà giáo trường mầm non Đông Kinh

Quy tắc ứng xử đạo đức nhà giáo trường mầm non Đông Kinh

PHÒNG GIÁO DỤC –ĐT ĐÔNG HƯNGTRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG KINHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do -Hạnh phúc                                                                                                                                   Đông Kinh, ngày 25 tháng 9 năm 2018 QUYẾT ĐỊNHHIỆU TRƯỞNG ...