Thống kê
Hôm nay : 8
Tháng 05 : 1.337
Năm 2022 : 9.021
KẾ HOẠCH    THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 - 2021  TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG KINH

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 - 2021 TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG KINH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG KINH                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                 Đông Kinh, ngày 25 tháng 09 năm 2020KẾ HOẠCH   THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ...
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔ HÌNH  PHỐI HỢP  GIỮA GIA ĐÌNH, NHÀ TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG TRONG CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG KINH

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔ HÌNH PHỐI HỢP GIỮA GIA ĐÌNH, NHÀ TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG TRONG CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG KINH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG KINH                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh PhúcSỐ: 21/KH - GDDT                                  ...
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020

PHÒNG GÁO DỤC ĐÔNG HƯNG                                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG MN ĐÔNG KINH                                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                            ...
NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ PLEIKU VỚI CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2009

NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ PLEIKU VỚI CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2009

Năm học 2009 – 2010 được xác định là “Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, từ đầu năm học đến nay, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Pleiku đã tập trung triển khai, chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi chào ...