Thống kê
Hôm nay : 8
Tháng 05 : 1.337
Năm 2022 : 9.021
 • Phan Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0976907405
  • Email:
   mndongkinh@thaibinh.edu.vn
 • Phạm Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0364564872
  • Email:
   mndongkinh@thaibinh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó.Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Điện thoại:
   0973605883
  • Email:
   mndongkinh@thaibinh.edu.vn