LQ với đồ dùng để ăn, đồ dùng để uốngGiáo viên: Đỗ Thị Ngọc Giờ HĐ GD âm nhạc  Giờ Vận động; Chui qua cổng